Ditt barns köplats

När du ansöker om plats i pedagogisk omsorg hos oss på Kronhjorten får ditt barn ett ködatum och en preliminär (ungefärlig) köplats. Köplatsen kan påverkas av andra barns behov av förtur. Den kan också påverkas av när du vill ha plats. 

Du ansöker om plats genom att fylla i en särskild blankett som du kan hitta på hemsidan. www.dagiskronhjorten.se/viktiga-dokument Ditt ködatum räknas från den dag vi mottagit blanketten.

Så fördelas lediga platser

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  2. Barn som bor i närliggande geografiska område i följande rankordning; 1) Västbygden 2) Alsen 3) Övriga (både inom och och utanför Krokoms kommun)
  3. Ködatum

Tillfälliga Platser

Man kan även ansöka om tillfälliga platser i mån av plats om man t.ex står i kö till annan verksamhet, ska flytta inom kort, eller av annan orsak. För dessa platser skriver vi avtal med start och slutdatum.

Under vissa omständigheter kan slutdatum förlängas och ett nytt avtal skrivas t.ex pga uppskjutet startdatum till en annan verksamhet. Detta görs i mån av plats.

Tacka ja eller nej

Du får erbjudande om plats via mejl och sms. Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar. 

När du får erbjudande om plats upphör köplaceringen.

OBS!

Vi på Kronhjorten hanterar vår egen kö. Om du står i kö i en annan verksamhet, kommunalt eller privat, gäller det ej för Kronhjortens verksamhet.