Hemmamiljö

Vi arbetar i ett hem. Detta tycker vi bidrar till en mysigare och tryggare miljö för barnen där ljudnivån är lågt och alla lättare visar respekt för varandra och sin omgivning.

Lägre Avgifter

Vi har en lägre avgift än ”maxtaxan”. Detta för att vi har förståelse för föräldrarnas olika ekonomiska förutsättningar. Dessutom vill vi på ett konkret sätt förebygga en bra relation med familjerna. För oss två pedagoger är det viktigaste att ha en hållbar arbetsmiljö än att ta en hög avgift. Därför hoppas vi att genom att ha en lägre avgift vill föräldrarna lättare kunna ställa upp och hjälpa till i olika sammanhang.

18 timmars barn

Kommunen och alla andra privata alternativ som vi känner till har avgiftsfri ”15 timmars-barn”. Kronhjorten har avgiftsfri ”18 timmars-barn”.  Vi är väl medvetna om att vi bor i glesbygden och resor tar tid. Man vill inte känna att precis när man har kommit hem från en lämning är det dags att vända sig och hämta barnet igen. Dessutom som nybliven föräldrar behöver man vila. Och om man nu väljer avgiftsfri för att man inte ha råd med avgiften, ska barnet inte bestraffas. Dessa 18 timmar kan fördelas m-f kl 8-14.

Utbildad personal

Till skillnad från många förskolor i Krokoms kommun har vi utbildad personal. Läs mer om våra behörigheter i OM OSS.

En alternativ till Fritids

Vi är godkänt att ha pedagogisk omsorg för barn upp till 13 år. Vi är ett alternativ till ”fritids” där man även få läxhjälp av en utbildad och legitimerad lärare.