Kronhjorten är ett samlingsnamn för de två dagbarnvårdare, Lotten Wallenhed och Mattias Johansson, som arbetar och samarbetar på en och samma gård, Pegår’n i Bleckåsen.

Denna organisation möjliggör samarbete kring öppettider, semestertider, vikarie, utvecklingssamtal, matinköp, matlagning, raster, planering, kompetensutveckling, mm som en ensam dagbarnvårdare inte har möjlighet till. Eftersom vi befinner oss i samma hus och på samma gård, underlättar detta även det pedagogiska arbetet. Vi kan dela på gruppen och lättare se till barnens individuella behov. Därför ser vi alla barn som allas barn, oavsett hur barnen är fördelade (ekonomiskt) mellan dagbarnvårdare. 

Varje dagbarnvårdare har en egen enskild firma där man sköter sin egen budget samt anmälan av “sina” barn till kommunen, fakturering av föräldraavgift, m.m. Däremot arbetar vi utifrån samma Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan som har jobbats fram tillsammans. Detta gör att vi har samma barnsyn, arbetssätt och kan hålla samma kvalité inom den pedagogiska barnomsorgen.   

Lotten Jacy Wallenhed är legitimerad förskollärare, grundskollärare, och engelskalärare (F-klass – Komvux). Inom skolan (sammanlagd erfarenhet 12 år) var hon specialiserad i att undervisa tvåspråkiga elever. Utöver detta är hon utbildad på Konstfack och verksam som professionell konstnär och även arbetar som konstpedagog för både barn och unga inom Region Jämtland Härjedalen. Som en del av uppdraget fortbildar hon även pedagoger om hur man kan använda kreativitet i klassrummet för att nå målen i läroplanen. Hon har en gedigen erfarenhet med att arbeta med barn på flykt och har föreläst om detta i både Sverige och Norge. På somrarna driver Lotten en ekologisk grönsaks- och jordgubbsodling.

Mattias Johansson har arbetat i 10 år inom förskolan. Han började sin karriär 2009 på Pärlans Förskola där han sedan efter 3 år hamnade på Hovgläntans förskola i Ås. Efter ytterligare tre år kom han “hem” igen till Pärlan, där det senaste året har haft förskollärare-ansvar. Han har även varit kontakt/stödfamilj.  Under sitt arbetsliv har Mattias arbetat mycket med jämställdhetsfrågor inom förskolan för både barn och vuxna. Dessutom är han friluftsentusiast där skog, fiske, jakt och utomhusaktiviteter spelar en central roll i hans liv, och förstås smittar av sig i sin pedagogroll.