Här kan du hitta våra viktiga dokument.

Verksamhetsplan

I Kronhjortens Verksamhetsplan kan du läsa om hur vi organisera vårt verksamhet, om vår pedagogik, barnens inflyttande, normer och värden, regler och avgifter, m.m

Likabehandlingsplan

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Därför finns det lagar som säkerställer att pedagogisk omsorg, förskolor och skolor arbetar både främjande och förebyggande med aktiva åtgärder. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

Krisplan & Handlingsplan vid Brand

Med denna krisplan vill vi förbättra beredskap och kunskap för alla som befinner sig inom Kronhjortens verksamhet; dagbarnvårdare, barn och föräldrar. Planen beskriver vår krisorganisation och anges rutiner för ett antal fall som kan uppstå. Handlingplan vid Brand finns som separat dokument.

Schema

Du som förälder är skyldig att lämna in schema över den tid ditt barn behöver barnomsorg. Om behovet av tillsyn förändras kan du ladda ner och lämna in ett nytt schema.

Ansökan om Pedagogisk Omsorg